Poziv za izlagače

Pozivamo sve zainteresirane izlagače da svojim sudjelovanjem doprinesu ovom sajmu i da zajedno napravimo pravi ZELENI dan za djecu. Molimo da se prijavite na jedan od sljedećih načina:

Kontakt osoba je Tijana Bogdanović, voditeljica organizacije sajma.

Sajam se održava u subotu, 16. lipnja, 10 – 19 sati, na zagrebačkom Bundeku. To mjesto smo izabrali zbog prirodnog okruženja, a zamišljeno je da štandovi stoje na otvorenom. Nadamo se jako lijepom lipanjskom vremenu, ali u slučaju kiše sajam se odgađa na zamjenski datum kojeg ćemo dobiti od uprave parka Bundek.

Cijena sudjelovanja na jednom štandu je 800 kn, plus PDV. U cijenu su uključeni:

 • štand, klasični 1x2 m s nadstrešnicom, od Zagrebačkih tržnica
 • objava kratkog opisa proizvoda/aktivnosti i logotipa na web stranici sajma te link na vlastite web stranice
 • objava logotipa i kontakta na brošuri koja će se dijeliti posjetiteljima
 • proizvođačima pelena u cijenu je uključen i oglas (banner) na naslovnici www.pelene.info

Ako ste u mogućnosti i želite ponuditi organiziranu radionicu za djecu ili roditelje, vezanu uz vaše djelovanje ili vaše proizvode, koju biste izveli na Zelendanu, napomenite nam to u prijavnici ili nas kontaktirajte.

Kodeks sajma Zelendan

Rodin dječji eko sajam – Zelendan ima svoj Kodeks koji nam pomaže da sajam ostane u skladu sa svojom inicijalnom vizijom. Ovim Kodeksom određuju se etička načela djelovanja kojima se vode izlagači na sajmu i volonterke Udruge Roda:

Na sajmu su dobrodošli IZLAGAČI čiji su proizvodi, usluge ili aktivnosti namijenjeni djeci i/ili roditeljima, a zadovoljavaju neke od sljedećih kriterija:

 • proizvedeni su od recikliranog materijala i/ili prirodnih materijala
 • organski su uzgojeni
 • u proizvodnji/korištenju imaju nisku potrošnju energije
 • primjenjuju se za edukaciju djece o očuvanju prirode i održivom razvoju
 • promiču povezujuće roditeljstvo
 • promiču socijalno poduzetništvo
 • promiču pravednu trgovinu, tj. pošteno poslovanje (fair trade).

Na sajmu neće moći sudjelovati, kao IZLAGAČI niti kao SPONZORI/DONATORI, proizvođači i/ili distributeri na koje se može primijeniti barem jedan od sljedećih kriterija:

 • krše ili ulaze u djelokrug Međunarodnog koda o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko
 • duhanska i farmaceutska industrija
 • veliki su zagađivači
 • krše ljudska i dječja prava
 • testiraju svoje proizvode na životinjama
 • imaju toksične proizvode
 • ne mogu ispostaviti račun za traženu uslugu/proizvod
 • svojom reputacijom, proizvodima ili uslugama proturječe viziji, misiji i vrijednostima Udruge ili štete ugledu Udruge
 • štete interesima trudnica, djece, majki, očeva, obitelji i prirodnog okoliša
 • ne posluju po načelima etičnosti.

Uplaćena sredstva neprihvatljivih sponzora/donatora biti će vraćena u cijelosti. Udruga RODA sebi pridržava pravo o svakom izlagaču i sponzoru samostalno odlučivati i odbiti ga.

Kodeks ponašanja

Tijekom cijelog vremena trajanja sajma izlagači i volonterke dužni su:

 • ekološki zbrinjavati otpad i razvrstavati ga na za to predviđenom mjestu
 • osigurati okolinu bez cigareta, alkohola i opijata i svojim ponašanjem ne poticati njihovo konzumiranje.