Zahvaljujemo dizajnerima koji su za Zelendan napravili unikatne platnene pelene!
Niže na stranici možete vidjeti pelene koje su nam već pristigle, a još će pelena biti gotovo do početka Zelendana. Ponosno ističemo da su ove pelene zaista najljepši primjerci platnenih pelena u Hrvatskoj i puno šire.

Platnene pelene - kreacije poznatih hrvatskih dizajnera prodavat će se na aukciji 17. travnja 2010., na Zelendanu, u 12 sati. Pozivamo sve zainteresirane za kupnju. Sve pelene su funkcionalne i perive na 60 stupnjeva. Početna cijena pelena bit će iznad 100 kn, a sav prikupljen novac upotrijebit će se za izdavanje besplatnog biltena namijenjenog roditeljima „Rodin otisak“.

Artigo

Demjan

Etna Maar by Lunar

Friends Design

Hippy garden

I-gle

Josipa i Marijana Bronić

Juraj Zigman

Kešidov

Kešidov - "Šumica od prije"

Kešidov - "Cvjetna pogo pelena"

Kešidov - "Kineski Njihi proizvod"

Matija Vuica

Petrine pletilje

Robert Sever

Zoran Mrvoš